Hoe vindt screening op kindermishandeling op spoedeisende hulp afdelingen plaats?

In ziekenhuizen waar gescreend wordt op kindermishandeling met behulp van een korte vragenlijst wordt vaker een vermoeden van kindermishandeling gesignaleerd dan in ziekenhuizen waar men dit niet doet.

Bij binnenkomst van elk kind vult een verpleegkundige van de spoedeisende hulp die de eerste opvang van het kind verzorgt zo’n vragenlijst in. Zij beantwoordt zes korte vragen met ja of nee. De vragen hebben betrekking op risicofactoren van kindermishandeling en gaan over het verhaal dat verteld wordt bij binnenkomst door kind en/of ouders, de snelheid waarmee ouders hulp hebben gezocht, of de verwondingen passen bij de leeftijd van het kind, hoe het gedrag tussen ouders en kind is, of de bevindingen bij het lichamelijk onderzoek passen bij het verhaal dat is verteld en of er mogelijk andere signalen zijn waardoor de verpleegkundige twijfelt aan de veiligheid van het kind of zijn omgeving.

Als een van de vragen afwijkend wordt beantwoord draagt de verpleegkundige dit over aan de behandelend arts, deze is verantwoordelijk voor het verder onderzoeken van de veiligheid van het kind. Bij zorgen hierover meldt de arts het kind aan bij het team kindermishandeling van het ziekenhuis of direct bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling, zodat er verder onderzoek wordt ingezet naar het mogelijk voorkomen van kindermishandeling.

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Nieuws

Golfdag voor een Kind succesvol
Golfdag voor een Kind 2017 was uitermate succesvol en heeft een nettobedrag van € 13.594,00 opgeleve... lees meer »

Rotterdammers achter expertisecentrum kindermishandeling
Kinderartsen kunnen vanaf vrijdag op elk moment van de dag advies inwinnen als ze een vermoeden hebben van kin... lees meer »

Stel uw eigen kalender of wenskaart samen

Stel uw eigen kalender of wenskaart samen